phone
לקוח מרוצה כתב לנו מכתב מרגש

הרכב של דוד הלל נתקע במהלך חופשה משפחתית בגולן והרגיש ממש אבוד. 
הוא קיבל המלצה לפנות לבדיקה במוסך גשר גולן.

אלו המילים המרגשות שהוא כתב לנו:

> ג.ש.ר גולן,  א.ת. קצרין רמת הגולן 12900.   חייגו אלינו מכל טלפון:   9924* 9924*
Created By: taZizu