phone
רוב קוראי הפוסט הזה אמרו שהוא יכול להציל חיים

צמיגים מחליפים לפני שהגשם מגיע.

החורף הופך את תנאי הנהיגה לקשים יותר גם לנהגים מיומנים.
רכב שלא עבר בדיקת צמיגים לפני הגשמים הוא רכב מסוכן.
בכביש רטוב פוחתת אחיזת הצמיג באופן משמעותי. תפקיד החריצים שעל סוליית הצמיג הוא לנקז את המים אל מחוץ לשטח המגע עם האספלט, ולכן ההבדלים בכושר האחיזה בין צמיג תקין לצמיג שחוק גדולים מאוד. חשוב לבדוק את כל הצמיגים על ידי בעל מקצוע.
מוסך ג.ש.ר גולן מזמין אתכם לבצע בדיקת צמיגים על ידי מומחים. חייגו 9924* או הגיעו אלינו למוסך.

> ג.ש.ר גולן,  א.ת. קצרין רמת הגולן 12900.   חייגו אלינו מכל טלפון:   9924* 9924*
Created By: taZizu